Strona główna » Co warto zmienić w śledzeniu przesyłek?

Co warto zmienić w śledzeniu przesyłek?

Transport paczek pomiędzy odległymi punktami wiąże się z wieloma utrudnieniami i wyzwaniami. Na część z nich firma przewozowa nie ma wpływu, gdyż wynikają one z przypadkowych zdarzeń. Niemniej proces transportu przesyłek, a także ich śledzenia, można by w pewnym stopniu udoskonalić. Jak to zrobić, by zabezpieczyć korzyści klienta i firmy?

Śledzenie przesyłki a dane kontaktowe

Usługa śledzenia przesyłki jest z punktu widzenia klienta wręcz niezbędna w celu zorganizowania sobie czasu na jej odbiór. Niestety, nie zawsze zawiera ona komplet wymaganych informacji. W pakiecie danych dostępnych po uzupełnieniu formularza internetowego, mogłyby się pojawić informacje dotyczące kuriera, który jest odpowiedzialny za bezpośrednie dostarczenie paczki do finalnego odbiorcy. Dzięki temu można by w pewnym stopniu ustalić szacunkowy czas dowozu paczki, a także ustalić, co dzieje się z nią w danym momencie.

System powiadomień

Ciekawą usługą byłaby możliwość wysyłania powiadomień na numer telefonu odbiorcy. Najlepiej, jeśli miałyby one formę wiadomości SMS. W ich treści powinna znaleźć się informacja nt. tego, co w danym momencie dzieje się z daną paczką. Każda zmiana statusu powinna być odnotowana w systemie elektronicznym, który przekazywałby odpowiednią informację na określony numer telefonu. Co ważne, taka usługa mogłaby być płatna. Naturalnie wszelkie przychody z tego tytułu byłyby przekazywane na rzecz firmy transportowej.

Śledzenie przesyłki w czasie rzeczywistym

Niektóre firmy mogłyby postawić na śledzenie swojej przesyłki w czasie rzeczywistym. Mowa tu m.in. o bieżącej lokalizacji pojazdu. który przewozi daną paczkę. Usługa ta mogłaby należeć do pakietu usług premium, przy czym dotyczyłaby ona wyłącznie bieżącej pozycji samochodu. Jeśli paczka znajdowałaby się w danym momencie np. na sortowni, to taką informacja również powinna się tam znaleźć.

Podsumowując, usługi związane ze śledzeniem przesyłek można by dodatkowo rozbudować o pakiet premium. Naturalnie powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich pomysłów, jakie można powiązać np. z transportem paczek.